MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Groen in actie

Waco Groen draagt dagelijks maatschappelijke verantwoordelijkheid door de omgeving te vergroenen. Van duurzame innovaties tot samenwerking in de keten en gebruik van milieuvriendelijke materialen, streven we naar continuïteit en een stabiele basis voor de toekomst.

Klimaat en CO2-reductie:

We anticiperen op klimaatveranderingen en verminderen actief CO2-uitstoot, gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder. We bieden groene oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en delen kennis om klimatologische uitdagingen aan te pakken.

Milieu en Biodiversiteit:

Als gecertificeerd bedrijf voor kwaliteit, arbo en milieu sinds 1998, richten we ons op het voldoen aan wet- en regelgeving. Biodiversiteit is cruciaal in onze aanpak, met groen en water als kernpunten voor behoud en herstel.

Circulair en Sociaal Ondernemen:

Wij streven naar een circulair systeem en participeren in initiatieven zoals Stichting Insert. Ons divers personeelsbestand en onze eigen sociale onderneming, Rosa Novum, tonen onze betrokkenheid bij inclusiviteit en sociale impact.

Sustainable Development Goals (SDG’s):

Duurzaam ondernemen is onze strategische keuze. De SDG’s vormen onze leidraad voor verduurzaming in vergroening, circulaire bedrijfsvoering en emissiereductie tegen 2028.